De Lions OTT rijdt in 2019 ook voor…

 

Dementie wordt nog te veel aanzien als een ziekte voor oude mensen. Toch wordt de jongste jaren deze aandoening meer en meer bij nog relatief jonge mensen vastgesteld. Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden vóór de leeftijd van 65 jaar. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses worden gesteld in onze provincie.

De organisatie “Zorgcirkels Jongdementie” wil mensen met deze aandoening en hun familie helpen en begeleiden.

Op dit ogenblik wordt deze organisatie (nog) niet door de overheid geholpen. Daarom hangt de werking af van vrijwilligers en sponsorgelden. De opbrengst van de Lions Oldtimertour 2018 gaat integraal naar Zorgcirkels Jongdementie”.

Meer info op www.zorgcirkelsjongdementie.be